เมย์แบงก์ กิมเอ็ง สนับสนุนโครงการพลาสติกรีไซเคิล กิจกรรมเพื่อสังคม

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง สนับสนุนโครงการพลาสติกรีไซเคิล กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 20 ธันวาคม 2562  เมย์แบงก์ กิมเอ็ง สนับสนุนโครงการพลาสติกรีไซเคิล กิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เชิญชวนพนักงาน ร่วมคัดแยกสิ่งของเหลือใช้ พร้อมกับบริจาคแก้วน้ำ และ ขวดพลาสติกชนิดใส จำนวน 1,500 ชิ้น ให้กับ วัดจากแดง เพื่อเข้าร่วมโครงการ ขุดทองจากกองขยะ

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง สนับสนุนโครงการพลาสติกรีไซเคิล กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมครั้งนี้ พนักงานได้ร่วมกัน คัดแยกขยะในองค์กร เพื่อนำแก้วและขวดพลาสติกชนิดใส ที่ใช้แล้วนำมา รีไซเคิล แปรรูปเป็น ผ้าบังสุกุลจีวร สำหรับพระสงฆ์  ซึ่งทางวัดจากแดง จะนำไปเข้าสู่กระบวนการ Upcycling หมายถึงกระบวนการในการแปลงสภาพของวัสดุ หรือสิ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกแล้วเพื่อเปลี่ยนให้เป็นวัสดุใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม หรือกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมนั้นเอง ผ้าจีวรพระที่ถักทอผสมเส้นใยฝ้ายและเส้นใยสังเคราะห์ ทำให้เนื้อผ้ามีคุณสมบัติที่นุ่งห่มสบาย ใช้งานได้ดี นอกจากนี้ก็เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิต ณ วิสาหกิจชุมชน วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ โดยเป็นหนึ่งในโครงการต่อเนื่อง ที่ปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในองค์กร  ให้ลด ละ เลิกการใช้พลาสติก และนำพลาสติกกลับมารีไซเคิล


ปัจจุบัน ทางวัดจากแดง มีบริการรถบรรทุกวิ่งรับขวดพลาสติกที่มีผู้ศรัทธาบริจาคให้วัด โดยจะรับจองคิวรถ เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งขั้นตอนการแจ้งหรือติดต่อรถให้ไปรับ มีดังนี้

คลิกอ่านรายละเอียด บริการรถให้ไปรับขวด

ขั้นตอนการแจ้งหรือติดต่อ บริการรถให้ไปรับขวดดังนี้

  1. แจ้งผ่านไลน์เท่านั้น Id line- 0661599558
  2. แจ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทร

ตัวอย่าง…

ชื่อ แอน
ที่อยู่ 123 ซอยอารมณ์ดี ถนนสุขใจ แขวงยิ้มหวานๆ เขตหัวเราะขำขัน
กทม.456789
โทร 0661599558
จำนวนขวดพลาสติกที่บริจาค 7-10ถุง


ภาพและโพสจาก:

  • บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย). (2562). เมย์แบงก์ กิมเอ็ง สนับสนุนโครงการพลาสติกรีไซเคิล กิจกรรมเพื่อสังคม. เข้าถึงได้จาก https://www.maybank-ke.co.th/about-us/corporate-social-responsibility/2562/เมย-แบงก-ก-มเอ-ง-สน-บสน-นโครงการพลาสต-กร-ไซเค-ล/index.html
  • เพจ: Maybank Kim Eng Thailand
  • YouTube: Maybank

โพสที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ศึกษาดูงาน:

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ชวนพนักงาน คัดแยกสิ่งของเหลือใช้ พร้อมกับบริจาคแก้วน้ำ และ ขวดพลาสติกชนิดใส จำนวน 1,500 ชิ้น ให้กับ วัดจากแดง