Waste to Worth | รายการ 2 องศา ออกอากาศทาง ALTV

Waste to Worth | รายการ 2 องศา ออกอากาศทางดิจิทัลทีวี ALTV หมายเลข 4 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 17:00 น. เรียนรู้เรื่องการ upcycling ขวดพลาสติก เป็น จีวรนาโน ที่ ศูนย์เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้เผยแพร่ไอเดีย เรื่อง การจัดการขยะ ประเภทต่าง ๆ แบบครบวงจร

Waste to Worth

Waste to Worth คืออะไร ?

แนวคิดการจัดการของเสีย โดยใช้วิธี รณรงค์ ผลักดัน ส่งเสริม การแยกขยะ คัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณ ขยะเหลือทิ้ง ของเก่า ของใช้แล้ว หรือ วัสดุรีไซเคิล ที่รอการ ไปสู่บ่อขยะ ให้น้อยที่สุด โดยนำมา ส่งต่อให้กับองค์กรที่มีศักยภาพในการ สร้างสรรค์ให้เป็นของชิ้นใหม่ ที่สวย และ มีมูลค่า มากกว่าเดิม เป็นการยืดเวลาให้วัตถุชิ้นนั้น ๆ กลายเป็นขยะ ช้าลง เช่น โครงการ “โคคา-โคล่า จับมือ แสนสิริ ต่อยอดความร่วมมือส่งเสริมการแยกขยะที่ต้นทาง ผ่านโครงการ โค้กขอคืน x Sansiri Waste to Worth เพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน” หรือ โครงการ WOW: Worth of Waste โดย เอ็ม บี เค กรุ๊ป และ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) โครงการ Our Khung BangKachao เป็นต้น ซึ่งเป็นการ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


ALTV คืออะไร ?

ALTV (Active Learning TV) หรือ “ALTV ทีวีเรียนสนุก” สถานีโทรทัศน์เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ทางดิจิทัลทีวีช่อง 4 ออกอากาศทุกวัน จันทร์ ถึง อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 -21.00 น. ซึ่งไทยพีบีเอสได้รับอนุญาต จาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อทดลองออกอากาศ โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรก เมื่อ 1 ก.ค. 2563 เป็นสื่อโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ ที่บูรณาการระหว่าง ครู นักเรียน ชุมชน บ้าน และโรงเรียน หรือ Home + School นำเสนอผ่านรายการที่มีเนื้อหามุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะและเติมทักษะที่จำเป็นให้กับเด็กทุกช่วงวัย รวมไปถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน โดยไทยพีบีเอสได้เชิญภาคีเครือข่ายในแวดวงการศึกษา มาสนับสนุนและร่วมสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ใหม่ ที่ประกอบไปด้วยรายการข่าวสารการเรียนรู้ แนะแนวชีวิตและการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ เรียนรู้โลกกว้างผ่านกิจกรรม นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ คลังแห่งความรู้และประสบการณ์ชีวิต


ติดตามรายการ ได้ที่:

โพสที่คล้ายกัน:


คำสำคัญ: NEW NORMAL, NEW LEARNING, รายการ ข่าวสาร สาระ ความรู้ ชีวิตวิถีใหม่ สู่การเรียนรู้แบบใหม่, เด็ก เยาวชน, สื่อการสอน ผู้ปกครอง บุตรหลาน, สมาชิก ครอบครัว, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.), มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.), กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Homeroom Home Run, แนะแนวชีวิตและการศึกษา, Smart Classroom, ห้องเรียนอัจฉริยะ, Tutor Hub นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้, Knowledge Pool คลังแห่งความรู้และประสบการณ์ชีวิต, Dltv จีวรนาโน จีวร รีไซเคิล วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สารคดี

2 องศา ออกอากาศทาง ALTV หมายเลข 4 ตอน Waste to Worth