ลงเรือ เก็บขยะ หลัง วันลอยกระทง สายน้ำแห่งคุ้งบางกะเจ้า

*กิจกรรม ลงเรือเก็บขยะหลังวันลอยกระทง ปีที่ 3 คลิกตรงนี้*

วัดจากแดง รักษ์น้ำ เก็บขยะหลังวันลอยกระง

กิจกรรม ” เก็บขยะ หลัง วันลอยกระทง สายน้ำแห่งคุ้ง บางกะเจ้า “ อาสารักษ์แม่น้ำ ลงเรือเก็บขยะหลังวัน ลอยกระทง ใน แม่น้ำเจ้าพระยา วันอังคารที่ 12 พ.ย. 2562 นำโดยพระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ลงเรือเก็บขยะหลังวันลอยกระทง สายน้ำแห่งคุ้งบางกระเจ้า โดยมีพระราชพัฒนสุนทร เจ้าคณะอำเภอพระประแดง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอพระประแดง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเรือ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเจ้าท่าสาขาสมุทรปราการ ชาวชุมชนต่างๆ แห่งคุ้งบางกะเจ้า และภาคเอกชน มาร่วมกันเก็บขยะที่ลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลไปสู่อ่าวไทย และมันจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งเป็นการรณรงค์ร่วมกันทั่วโลก   / 

เก็บขยะหลังวันลอยกระทง สายน้ำแห่งคุ้งบางกะเจ้า” อาสารักษ์แม่น้ำ ลงเรือเก็บขยะหลังวันลอยกระทง

กิจกรรมเก็บขยะหลังวันลอยกระทงในปีนี้ สามารถ เก็บขยะ ชนิดต่างๆ ได้ รวม 1,140 กิโลกรัม แบ่งเป็น ซากกระทง 910 กก., พลาสติก 158 กก., ขยะอื่น 70 กก. และตะปู 3.5 กก. สรุปโดยรวมพบว่า ปี 2562 กรุงเทพมหานคร เก็บขยะช่วงหลังการลอยกระทงได้น้อยลง ประมาณ 5 แสน กระทง ลดลงกว่าปีที่แล้วเกือบครึ่งหนึง หรือ ลดลง 40% ส่วนโฟม ก็ยังมีคนลักลอบนำมาใช้ทำกระทงในปริมาณที่น้อยลง อยู่ที่ 3% ของขยะที่เก็บได้ทั้งหมดในปีนี้

https://www.facebook.com/MCOT.Digital/videos/2485663924882084/

กำหนดการลงเรือ เก็บขยะ

 • 08.30 น. ลงทะเบียนบริเวณริมน้ำ ณ วัดจากแดง (เรือออกตรงเวลา 10.00 น)

 • 09:00 น. กราบอาราธนา พระราชพัฒนสุนทร เจ้าคณะอำเภอพระประแดง กล่าวเปิดงานเก็บขยะหลังวันลอยกระทง

 • 09:15 น. นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอพระประแดง กล่าวต้อนรับประชาชนและชุมชนคุ้งบางกะเจ้า พร้อมด้วยองค์กรเอกชน และทีมผู้กำกับภาพยนตร์คนวงการบันเทิง ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมมอบเกียรติบัตรขอบคุณ โดยมีตัวแทนจากตำบล 6ตำบลคุ้งบางกะเจ้า เข้ารับมอบ

 • 09:30 น. พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง แนะนำการจัดการขยะ พร้อมด้วยแนะนำวิธีการ “รีด ล้อย ล้าง ลวดพระทำ”

 • 10:00 น. ลงเรือเริ่มกิจกรรมเก็บขยะหลังวันลอยกระทง ณ สายน้ำคุ้งบางเจ้า

คลิปข่าว: VOICE TV. (2562). อาสาเก็บ(ขยะ)กระทง เมื่อ ‘คนลอย’ ไม่รับผิดชอบ. เข้าถึงได้จาก https://youtu.be/xoX4bPapMv0


 • 13:30 น. กลับเข้าฝั่ง ท่าเรือ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน

 • 14:30 น. ร่วมคัดแยกขยะที่เก็บมา

 • 15:00 น. ร่วมสรุปกิจกรรม พร้อมแจ้งปริมาณน้ำหนักขยะที่เก็บได้ โดย
 •     – พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร
 •     – ตัวแทนจาก GC ปตท.
 •     – ตัวแทนจาก Cool the world
 •     – ตัวแทนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
 •     – ตัวแทนจาก สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรปราการ
 •     – นายบัญฑิต ทองดี ตัวแทนจากกลุ่มสายอาชีพคนวงการบันเทิง

 • 16:00 น. รับของ RECYCLED ที่ระลึกจากโครงการ โพธิ์สิกขา เพื่อศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง จากพระมหาประนอมธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง

วัดจากแดง เก็บขยะ วันลอยกระทง

คลิปข่าว: NewsNBT THAILAND. (2562). นวัตกรรมลวดพระทำ ลดขั้นตอนคัดแยก ข่าวค่ำ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 #NBT2HD. เข้าถึงได้จาก https://youtu.be/AHurSrosjAk


เกร็ดความรู้: Biodegradable การย่อยสลายทางชีวภาพ

Compostable plastic,Biodegradable การย่อยสลายทางชีวภาพนายปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ (President) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC แนะให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Biodegradable การย่อยสลายทางชีวภาพ   #PTTMCC ที่ติดโลโก้ หรือสัญลักษณ์ รูป Compostable plastic คือ เทคโนโลยีผลิตวัสดุคล้ายพลาสติที่ทำมาจากธรรมชาติ ย่อยสลายแตกตัวเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นน้ำ หรือเป็นชีวมวลได้ในเวลา 6 เดือน ที่อุณหภูมิประมาณ 60 องศา เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แม้จะมีราคาแพง แต่คุ้มค่าอย่างไม่ต้องสงสัย เมื่อเทียบกับปัญหาพลาสติที่คนทั้งโลกกำลังเผชิญกันอยู่ในวันนี้ ความยากและท้าทายจริงๆ ของโครงการนี้ คือ ในขณะที่เรามุ่งหน้าไปสู่เป้าหมาย เลิกใช้พลาสติก แต่ในกระบวนการ Recycle อาจทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย เพราะจะต้องแยกขยะที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ กับที่ผลิตจากน้ำมัน ออกจากกันก่อนที่จะนำไปแปรรูปผลิตเป็นวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ Recycle ต่างๆ นำกลับมาใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวัน เพราะหากรวมไม่แยกกัน ก็จะเป็นการนำพลาสติกผสมวัสดุธรรมชาติ กลับมาหมุนเวียนอยู่ในระบบต่อไป พลาสติกจะยังคงอยู่ไปอย่างไม่สิ้นสุด อีกหลายร้อยปี

เก็บ ขยะหลังวันลอยกระทง


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

จบกิจกรรม เก็บขยะหลังวันลอยกระทง สายน้ำแห่งคุ้งบางกะเจ้า