กระบวนการผลิต จาก ขวดพลาสติก ที่เหลือใช้ มาทําให้เกิดประโยชน์

กระบวนการผลิต จาก ขวดพลาสติก ที่เหลือใช้ มาทําให้เกิดประโยชน์

พระอาจารย์ทิพากร อริโย พระวิทยากร ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ถวายความรู้กระบวนการผลิต กระบวนการผลิต จาก ขวดพลาสติก ที่เหลือใช้ มาทําให้เกิดประโยชน์ ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำนมา Upcycling เป็นเส้นใยในการผลิต ผ้าไตรจีวร ให้กับ คณะพระนิสิตชั้นปี ๓ วัดราชสิทธาราม จัดโดย ม จ ร วิทยาเขตบาษีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (พระครูวิธานกิจโสภณ) ผจล.วัดราชสิทธาราม ประธานนิสิต ชั้นปี ๓ ณ ห้องเรียนวัดพิชยญาติการาม แขวงสมเด็จเจ้ายา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

กระบวนการผลิต จาก ขวดพลาสติก ที่เหลือใช้ มาทําให้เกิดประโยชน์
ภาพ: พระอาจารย์ทิพากร อริโย พระวิทยากร ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ถวายความรู้กระบวนการผลิต กระบวนการผลิต จาก ขวดพลาสติก ที่เหลือใช้ มาทําให้เกิดประโยชน์ ห้องเรียนวัดพิชยญาติการาม แขวงสมเด็จเจ้ายา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

โพสที่เกี่ยวกับ ขวดพลาสติก กระบวนการผลิต:

 

กระบวนการผลิต จาก ขวดพลาสติก ที่เหลือใช้ มาทําให้เกิดประโยชน์