อบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร “พัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญา และสันติสุข” พระอาจารย์ทิพากร อริโย

พระอาจารย์ทิพากร อริโย วัดจากแดง พระวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการ อบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร “พัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญา และสันติสุข” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ธรรมสถานว่องวานิช จ.สมุทรปราการ พระทิพากร

โพสที่เกี่ยวข้อง:


อบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร “พัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญา และสันติสุข” พระอาจารย์ทิพากร อริโย