วัดจากแดง พายเรือ ศึกษาธรรมชาติ

เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เตรียมพระใหม่ไปเรียน หลักสูตร “กินเป็น อยู่เป็น”

วันอังคารที่ 26 พ.ค. 2563 วัดจากแดง จัดกิจกรรมการเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ของคณะพระภิกษุวัดจากแดง นำโดย พระอาจารย์ทิพากร อริโย ในโครงการเตรียมพระใหม่ไปเรียน หลักสูตร กินเป็น อยู่เป็น กิจกรรมเริ่มในเวลา 08.15 น. กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ​ และวิถีชีวิตชุมชน เป็นการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มการบริหารจัดการด้านขยะคุ้งบางกระเจ้า, วัดจากแดง​ และกลุ่มท่องเที่ยว​โดยชุมชน​ตำบลบางกอบัว เพื่อให้มีการเรียนรู้แรกเปลี่ยน​ซึ่งกันและกัน​ การสร้างเสริมให้มีการจัดการขยะที่ดีและถูกต้อง​ ​เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่สะอาดและสวยงามตลอดไป #การศึกษาเรียนรู้  #การจัดการขยะในคลอง  #ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  #ท่องเที่ยววิถีคลอง  #พายเรือ

 

พระทิพากร วัดจากแดง ลวดพระทำ

 

กำหนดการเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ รอบเช้า

 • 08.15 น. พระภิกษุ และคณะเดินทาง มาลงทะเบียน และจัดเตรียมอุปกรณ์ ข้าวของที่จะนำไปทำกิจกรรมครั้งนี้ ณ บริเวณอาศรมร่มไทร วัดจากแดง
 • 08.30 น. ออกเดินเท้าวัดจากแดง ไปชุมชนหมู่ที่ 1 ต.ทรงคนอง ระยะทางประมาณ 1 ก.ม. เพื่อศึกษาพื้นที่และเก็บข้อมูลปริมาณขยะริมสองข้างทางเดิน จากนั้นก็ใช้เครื่องมือจัดเก็บขยะ (ไม้ตะกั่ว, ลวดพระทํา) เก็บขยะเหล่านั้นออกมาด้วย
 • 09.30 น. เดินทางมาถึงชุมชนหมู่ที่ 1 เพื่อเข้ารับบริจาคขยะพลาสติก และส่งมอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านประมาณ 5 หลังคาเรือน หลังจากนั้นออกเดินทางต่อไปยังวัดบางกระสอบ ระยะทางประมาณ 500 เมตร
 • 10.30 น. ออกเดินทางจากวัดบางกระสอบไปยังบ้านกลางสวน ต. บางกอบัว
 • 11.00 น. ถึงบ้านกลางสวน พักผ่อนตามอัธยาศัย และฉันภัตตาหารเพล

 

วัดจากแดง พระใหม่ พุทธปุณ ยมรักษ์

 

กำหนดการเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ รอบเที่ยง

 • 12.00 น. ล่องเรือในคลองแพ ไปยังประตูน้ำ เพื่อชมการจัดการขยะในคลอง และปากคลองแพ เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง การจัดการขยะกับกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำ

 

 

วัดจากแดง พายเรือ ศึกษาธรรมชาติ

 

กำหนดการเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ รอบบ่าย

 • 13.00 น. ออกเดินเท้าจากประตูน้ำกลับสู่ชุมชนเพื่อฝึกการใช้เครื่องมือเก็บขยะ (พลาสติก) และรับมอบถุงพลาสติกที่ชาวบ้านได้เก็บไว้ด้วยลวดพระทํา ระยะทางประมาณ 1 ก.ม.
 • 14.00 น. พักฉันน้ำปานะ (บ้านกลางสวน) และเตรียมออกเดินทางไปยังวัดบางน้ำผึ้งใน
 • 14.30 น. เดินทางถึงวัดบางน้ำผึ้งใน
 • 15.00 น. เข้ากราบเจ้าอาวาสวัดบางน้ำผึ้งใน และรับมอบพลาสติกจากแนวร่วมโครงการคัดแยกขยะ วัดจากแดงมอบถุงยังชีพ และน้ำหมักคำพูดะ ให้แก่ พระครูปัญญาธีรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดบางน้ำผึ้งในครั้งนี้ด้วย
 • 15.45 น. กราบลาเจ้าอาวาสวัดบางน้ำผึ้งใน และออกเดินทางกลับวัดจากแดง
 • 16.00 น. กลับถึงวัดจากแดงโดยสวัสดิภาพ

https://www.facebook.com/thammaratsa/posts/2996508423725345


ภาพและข่าวกิจกรรมจากเพจ:


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เตรียมพระใหม่ไปเรียน หลักสูตร “กินเป็น อยู่เป็น”