ผ้าพิมพ์ลายไทย ที่ทำจากขวดพลาสติก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉลองพระองค์ ผ้าพิมพ์ลายไทย ที่ทำจากขวดพลาสติก รีไซเคิล และทรงโปรดพระทัยมาก ทรงพระเมตตา พยามให้คนไทย รู้คุณค่าขยะ สามารถนำมาทำประโยชน์ได้อีก

โพสอื่น ๆ ที่คล้ายกัน

ผ้าพิมพ์ลายไทย ที่ทำจากขวดพลาสติก