รู้ทันปากท้อง กับตลาดหลักทรัพย์ ตอน เจอของลดราคา อยากได้อยากมี ห้ามใจยังไงดี?

รู้ทันปากท้อง กับตลาดหลักทรัพย์ ตอน เจอของลดราคา อยากได้อยากมี ห้ามใจยังไงดี? เผยแพร่ทาง YouTube  Channel ช่อง SET Thailand เมื่อ 2 กรกฎาคม 2564 เป็นรายการที่ให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน ศูนย์รวม Digital Content ความรู้การลงทุน

โดยในครั้งนี้ ท่านอาจารย์ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) ท่านเจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ กูรูกู้ใจ ท่านได้ไขข้อสงสัยแล้วชี้แนะทางสว่าง วิธีหลุดพ้นจากทุกข์ เพราะความอยากได้นี้ว่า “แนะให้พิจารณารอบด้าน และประเมินว่า “เงินทอง” กับ “ของ” อะไรหายากกว่า ถ้าเงินหายากกว่า ก็เก็บเงินไว้ก่อน!”

ติดตามรายการต่าง ๆ กับตลาดหลักทรัพย์

โพสที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดหลักทรัพย์ กูรู ทำยังไงดี

รู้ทันปากท้อง กับตลาดหลักทรัพย์ ตอน เจอของลดราคา อยากได้อยากมี ห้ามใจยังไงดี?