ภรณี พรเกษมศาสตร์ พระมหาประนอม

พิธีขอขมา และถวายดอกไม้แก่พระอาจารย์ เนื่องใน วันคล้ายวันเกิด ท่านเจ้าอาวาสวัดจากแดง

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๓ เป็นวันครบรอบ วันคล้ายวันเกิด ของอาจารย์พระประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง โดยหลังจากเลิกเรียนขุททกปาฐะ เมตตาสูตรจบ ตัวแทนเหล่าลูกศิษย์ฝ่ายฆราวาส ได้เข้าร่วมแสดงมุทิตาสักการะ ทำพิธีขอขมาและถวายดอกไม้แก่ท่านพระอาจารย์ เหล่าลูกศิษย์ร่วมรับพรอันประเสริฐจากท่านพระอาจารย์ที่เคารพยิ่งของศิษย์ทั้งหลาย

ข้อความและภาพ น้อมบุญมาให้กัลยาณมิตรจากเฟสบุ๊ค คุณภรณี พรเกษมศาสตร์ (คลิก)

สาธุ สาธุ สาธุ
นิพฺพานสฺส ปจฺจโย โหตุ

โพสที่เกี่ยวข้อง:

คำสืบค้น: ร่วมแสดง มุทิตาจิต วันเกิด วันคล้ายวันเกิด วันเกิด กำเนิด เดือนเกิด ปีเกิด ถวาย ดอกไม้ เนื่องใน โอกาส วันเกิดพระอาจารย์ วันคล้ายวันเกิด ครบรอบวันคล้ายวันเกิด อวยพรวันคล้ายวันเกิด สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด birthdays abbot

วันคล้ายวันเกิด ของอาจารย์พระประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง