นักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ศึกษาดูงาน สิ่งแวดล้อม

นักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ศึกษาดูงาน สิ่งแวดล้อม

27 พฤศจิกายน 2563 นักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน และปฏิบัติการงานด้าน สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โพสอื่น ๆ ที่คล้ายกัน:

นักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ศึกษาดูงาน สิ่งแวดล้อม