รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรม ชั้นจูฬ.ตรี ถึง ชั้นมหา-เอก

รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรม ชั้นจูฬ-ตรี ถึง ชั้นมหา-เอก

รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรม ชั้นจูฬ-ตรี ถึง ชั้นมหา-เอก

  • ค่าเรียน: เรียนฟรีตลอดหลักสูตร
  • เวลาเรียน: เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
  • เปิดเรียนและปฐมนิเทศ: เปิดเรียนและปฐมนิเทศ : ๕ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ ชั้น ๑
  • สมัครได้ที่: โต๊ะประชาสัมพันธ์ ศาลาบำเพ็ญบุญ
  • คลิกโทร: 02 4641122 หรือ 081 4025660

สมัครเรียนอภิธรรม

โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรม ชั้นจูฬ-ตรี ถึง ชั้นมหา-เอก

วัดจากแดง รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรม

คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ สมัครเรียนอภิธรรม

เรียนอภิธรรม, อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย, อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 2563 วัดมหาธาตุ เรียนอภิธรรมเบื้องต้น, พระอภิธรรมเรียนเกี่ยวกับอะไร, เรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ เรียนพระอภิธรรมวัดสามพระยา อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย เรียนอภิธรรม ที่ไหนบ้าง อภิธรรมจูฬโท เรียน อภิธรรม วัดสว่างสำโรง จูฬ ตรี, หนังสืออภิธรรม pdf, จูฬ อา ภิ ธร ร มิ กะ ตรี, มหา-เอก – คัมภีร์มหาปัฏฐาน, อภิธรรมโชติกะวิทย, มหาเอก อภิธรรมบัณฑิตย์ มหาจุฬา, มหาเอก-มหาปัฏฐาน, หลักท่องจำมหาเอก, หนังสืออภิธรรม pdf มหา อภิ ธรรมิก ตรี, อภิธรรม มหา-โท, จูฬ อาภิธรรมิกะเอก, เรียนพระอภิธรรม จูฬ โท, คู่มือ ธาตุกถาส รู้ ปัตถนิสสยะ, ผลสอบอภิธรรม 2562, ปฏิทินการศึกษา อภิธรรม 2563, เรียนอภิธรรมเบื้องต้น. เรียนอภิธรรมที่ไหนดี. สมัคร สอบ อภิธรรม, เรียน ธรรมะ วัดมหาธาตุ, เรียนพระอภิธรรมออนไลน์

รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรม ชั้นจูฬ-ตรี ถึง ชั้นมหา-เอก