รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรม ชั้นจูฬ-ตรี ถึง ชั้นมหา-เอก

วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรม ชั้นจูฬ-ตรี ถึง ชั้นมหา-เอก สมัครที่: ศาลาบำเพ็ญบุญ โทร: 02 4641122 หรือ 081 4025660