โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อาชีวศึกษาอาสาสร้างใจใกล้วัด

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อาชีวศึกษาอาสาสร้างใจใกล้วัด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อาชีวศึกษาอาสาสร้างใจใกล้วัด โดย ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ, วัดจากแดง, บริษ้ท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน), TO BE NUMBER ONE ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดขึ้นที่ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2562
อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อาชีวศึกษาอาสาสร้างใจใกล้วัด ในภาคปฏิบัติ มีการปรับปรุงสภาพพื้นที่ในบริเวณ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง ตลอดระยะเวลา 5 วัน 4 คืน นักศึกษาได้ฝึกสมาธิ พร้อมทั้งมีวิทยากรต่าง ๆ มาบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล การอนุรักษ์ การจัดการสิ่งแวดล้อม นักศึกษาได้รับความรู้ทั้งภาค ทฤษฎี และปฏิบัติ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนต่อไป

โพสที่คล้ายกัน:

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อาชีวศึกษาอาสาสร้างใจใกล้วัด