จิตอาสาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 กําลังใจ แด่จิตอาสา รวมพลัง รับมือ COVID-19

จิตอาสา เพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 กําลังใจ แด่จิตอาสา รวมพลัง รับมือ COVID-19

จิตอาสา เพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ถ่ายทอดสด กําลังใจ แด่จิตอาสา รวมพลัง รับมือ COVID-19 วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

  • 09:00 – 10:00 น.  อยู่บ้านฟัง พระธรรมเทศนา จิตอาสาในสถานการณ์ COVID-19 โดย พระอาจารย์มหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง

  • 10:00 – 11:00 น.  นั่งชม การจัดการขยะ เพื่อป้องกัน COVID-19 โดย พระอาจารย์ทิพากร วัดจากแดง

  • 11:00 – 12:00 น.  ไปฟัง มุมมองโรค COVID-19 ของแพทย์แผนจีน แผนไทย และแพทย์ทางเลือกใต้หวัน โดย อ.เดิมแท้ ชาวหินฟ้า

  • 12:00 – 13:00 น.  ไปชม โคกหนองนา กับการป้องกันและแก้ไขปัญหา COVID-19 โดย พระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

  • 13:00 – 14:30 น.  เรียนรู้ ตั้งรับ COVID-19 ในมุมมองของแพทย์แผนปัจจุบัน โดย นพ.ปริวรรต ศุกรีเขต นพ.ปฏิบัติการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

  • 14:30 – 16:00 น.  พักอยู่บ้าน รับมือ COVID-19 ในมุมมองของธรรมชาติบําบัด โดย หลวงตาเอกภพ ญาณยุตฺโต ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูแสนดาว

ผู้ดําเนินรายการ พท.ธนัท สังวาลเพชร (หมอกอช)


ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน
สแกนคิวอาร์โค้ดในภาพโปสเตอร์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน | Zoom

fanpage: วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย


โพสที่เกี่ยวข้อง:

จิตอาสาเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 กําลังใจ แด่จิตอาสา รวมพลัง รับมือ COVID-19