คุณไก่ วัดจากแดง สาธิตการทำบล๊อกปูพื้นจากขยะโฟม

จากขยะสู่บล๊อกปูพื้น โครงการธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยงาน SC-SR-CR1 ร่วมจัดกิจกรรม “จากขยะสู่ บล๊อกปูพื้น” ภายใต้โครงการธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต ชุมชนวัดชากลูกหญ้า แปรรูปขยะโฟมเป็นบล๊อกปูพื้น และ กระถางต้นไม้ เพื่อลดปัญหา ขยะโฟม และเป็นนวัตกรรมในการนำขยะโฟมมาสร้างคุณค่าเพิ่ม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ทิพากร อริโย และคณะทำงาน จากศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ มาเป็นวิทยากร แบ่งปันความรู้ ให้แก่ชุมชน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

พร้อมกันนี้ คุณ ปานโชค เอื้อธนาภา MD GCS และจิตอาสา GCS ได้นำองค์ความรู้ จากการจัดกิจกรรมแปรรูป ขยะโฟม สู่ บล๊อกปูพื้น ของ วัดจากแดง ภายใต้โครงการ OUR Khung BangKachao มาใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

บล๊อกปูพื้น จาก ขยะโฟม

โพสที่คล้ายกัน:

จากขยะสู่บล๊อกปูพื้น โครงการธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต วิทยาลัยสารพัดช่างระยองา