บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะ รีไซเคิลเป็น จีวรพระสงฆ์

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะ รีไซเคิลเป็น จีวรพระสงฆ์

วันที่ 19 เมษายน 2564 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ได้จัดกิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการ คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง แล้วนำกลับมา รีไซเคิล ใหม่ได้ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงาน BEM เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน เกิดจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้ทรัพยากรภายในบริษัท โดยทำการส่งมอบขยะรีไซเคิลให้กับ 3 องค์กร ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ นำอะลูมิเนียมไปทำเป็น “ขาเทียมพระราชทาน” ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ได้นำกล่องเครื่องดื่มไปรีไซเคิลเป็น หลังคาเขียว” และ วัดจากแดง ซึ่งทางวัดได้นำขวดพลาสติกไปรีไซเคิลเป็น “จีวรพระสงฆ์”

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะ รีไซเคิลเป็น จีวรพระสงฆ์
ภาพจาก: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM มอบขวดน้ำพลาสติกจากโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง ภายในบริษัท มอบให้วัดจากแดง คุณปารณีย์ (คุณไก่) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมวัดจากแดง เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อ 2 เมษายา 2564

 

ติดต่อศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง

คุณปารณีย์ (คุณไก่) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมวัดจากแดง  คลิกโทร: 095-998-1654 

โพสที่เกี่ยวข้องกับ:อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะ รีไซเคิล

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะ รีไซเคิลเป็น จีวรพระสงฆ์