ปุ๋ยอินทรีย์ตราใบจาก

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราใบจาก

ปุ๋ยอินทรีย์ตราใบจาก ผลิตใช้เองในแปลงสาธิต เกษตรอินทรีย์ ชุมชนบ้านวัดจากแดง-คุ้งบางกระเจ้า เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของ บ้าน วัด และ ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อจัดการปัญหาขยะอินทรีย์ด้วยการสร้างวัฐจักรของอาหารตั่งแต่ผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค และ ผู้บริโภคกลับสู่ผู้ผลิตในรูปแบบของอินทรีย์วัตถุที่ถูกนำไปใช้ในการทำเกษตร “ผลลัพธ์” ที่ได้กลายเป็น “ผลผลิต” หมุนเวียนกลับสู่คนในชุมชน ติดตามแนวทางการสร้างวัฐจักรของอาหารในชุมชนบ้านวัดจากแดง ได้ทาง Facebook Page : ปุ๋ยอินทรีย์ตราใบจาก

ปุ๋ยอินทรีย์ ใบจาก ปลูกผัก

ลุงภาคิณ แปลงปลูกผัก ปุ๋ยตราใบจาก
เกษตร(ยั่งยืน) “ยั่งยืนของแต่ละคนมันมีความหมายที่ไม่เหมือนกัน สำหรับผมการทำเกษตรที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่ทำผลผลิตออกมาให้ได้มากเท่าที่คนอื่นต้องการ แต่เป็นการสร้างผลผลิตทางความสุขให้กับตัวเองในทุกๆวันที่ทำงาน” (ลุงภาคิณ : ผู้ดูแลแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ ชุมชนบ้านวัดจากแดง-คุ้งบางกระเจ้า)

ปุ๋ยตราใบจาก

สนใจสั่งซื้อ ปุ๋ยตราใบจาก

 

ดูปุ๋ยอินทรีย์ตราใบจากใน Shopee

โพสเกี่ยวกับ ปลูกผักสวนครัว :

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราใบจาก