โครงการสร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

 

โครงการสร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

และครบวงจร ในวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ สวนพฤกษชาติ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

จัดโดย กลุ่มแนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี ในงานพระทิพากร อริโย (หลวงตาไก่) วัดจากแดง

ได้แสดงธรรมเพื่อเสริมสร้างกำลังใจ ให้กับตัวแทน 7 ตำบลและ 1 ศูนย์การเรียนรู้