ตัดบาตรเทโว วันไหน

ตักบาตรเทโว วันไหน ? วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

ตักบาตรเทโว วันไหน ? ปีนี้ตรงกับวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องในวันเทโวโรหณะ หรือวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่ทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ตลอด ๓ เดือน ขอเชิญสาธุชนร่วมทำบุญ ตักบาตรเทโว วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พระภิกษุ – สามเณร ๖๙ รูป เริ่มตักบาตร เวลา ๐๗.๓๐ น.

 

วัดจากแดง เดินทาง แผนที่

หมายเหตุ: ผู้ร่วมกิจกรรมสงสัยว่า ตักบาตรเทโวใส่อะไรบ้าง ท่านสามารถนำ ข้าวสาร อาหารแห้ง มาร่วมตักบาตรเทโว เนื่องจากสามารถเก็บไว้ได้ระยะยาวออกพรรษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดจากแดง 063-302-9567 (คุณเปิ้ล), 061-646-0634 (คุณปุ้ง) ตักบาตรเทโว2563

ตักบาตรเทโว

ตักบาตรเทโวคืออะไร ?

ตักบาตรเทโว หมายถึง การทำบุญตักบาตร ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คำว่า เทโว เรียกกร่อนมาจากคำว่า เทโวโรหณะ (เทว+โอโรหณ) ซึ่งแปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลก

เมื่อครั้งในช่วงพรรษาที่ ๗ นับแต่วันตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา ที่ได้กำเนิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิต จนบรรลุโสดาปัตติผล ครั้นออกพรรษาในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ แล้ว จึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสนคร ในกาลที่เสด็จลงจากเทวโลก ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลก เมื่อทรงแลดูข้างล่าง สถานที่นั้นก็มีเนินอันเดียวกันจนถึงอเวจีมหานรก ทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียง จักรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกัน เทวดาก็เห็นพวกมนุษย์ แม้พวกมนุษย์ก็เห็นเทวดา สัตว์นรกก็เห็นมนุษย์และเทวดา ต่างก็เห็นกันเฉพาะหน้าทีเดียว ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเปล่งฉัพพรรณรังสี ขณะที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

รุ่งขึ้นวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง ๓ เดือน การทำบุญตักบาตรในวันนั้นจึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ ต่อมามีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียง ตักบาตรเทโว เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น จึงนิยม ตักบาตรเทโว กันจนเป็นประเพณีสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้


รูปภาพตักบาตรเทโว จากเพจต่าง ๆ :

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3369903989755389&id=100002074635602


วัดที่มี ประเพณีการตักบาตรเทโว ที่มีชื่อเสียง คือ

  • วัดพระพุทธฉาย สระบุรี
  • วัดสังกัสรัตนคีรี อุทัยธานี
  • วัดเขาดีสลัก สุพรรณบุรี
  • วัดพระบาทภูพานคำ ขอนแก่น
  • วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ลพบุรี
  • วัดธรรมามูลวรวิหาร ชัยนาท

โพสที่เกี่ยวข้อง:

 


คำสืบค้น: ไหว้พระ ไปวัด ทำบุญ, ตักบาตร ใส่บาตร เทโว โรหนะ เตรียมอาหาร สำรับ ข้าวสารอาหารแห้ง, ตักบาตรเทโว 2563, ตักบาตรเทโวอุทัยธานี ตักบาตรเทโวโรหนะ ตักบาตรเทโวคืออะไร ตักบาตรเทโวภาคไหน ตักบาตรเทโวใส่อะไรบ้าง 

ตักบาตรเทโว วันไหน วันที่ ๓ ตุลาคม นี้