๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษา วันมหาปวารณา

วันออกพรรษา คือ วันสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่วัดในช่วงฤดูฝนตลอด ๓ เดือนของพระภิกษุสงฆ์ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันมหาปวารณา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษา ๓ เดือน ของพระภิกษุ ตามคัมภีร์เรียกว่า วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี เรียกกันว่า “วันออกพรรษา” ตามที่เข้าใจกันทั่วไป แต่ตามพระวินัยบัญญัติ พระภิกษุทั้งหลายนั้น ก็ยังคงอยู่ในคืนจำพรรษา คืนสุดท้าย คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ต้องให้ผ่านอรุณเข้าวันใหม่ (วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑) เสียก่อน จึงจะไปค้างแรมที่อื่นได้ จึงถือว่าวันออกพรรษาจริง ก็คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑


วันออกพรรษาตรงกับวันอะไร วันออกพรรษา ๒๕๖๓

  • ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษา๖๓ ปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประวัติวันออกพรรษา

  • วันออกพรรษาเป็นวันรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ เมื่อครั้งที่ พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเทวโลก ลงมายังโลกมนุษย์ หลังจากการโปรดพระพุทธมารดา คือ พระนางสิริมหามายา ซึ่งเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ดาวดึงส์ (ชั้นที่ ๒) ในพรรษาที่ ๗ เสด็จลงมายังเมืองสังกัสสะ พร้อมกับทรงแสดงไตรโลกวิวรณปาฏิหาริย์ เปิดโลกทั้ง ๓ คือ สวรรค์ นรก โลก

วันออกพรรษา วันปวารณา
ภาพจากเฟสบุ๊ค Theerawatn Opaso

วันมหาปวารณา วันออกพรรษา หลักธรรม

  • วันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา ๓ เดือน (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ประมาณเดือนตุลาคม) ในพระสงฆ์เถรวาทจะทำ สังฆกรรม ร่วมกัน คือ การปวารณา (ออกปุริมพรรษา) การปวารณา หรือการ อนุญาต ยอมให้ ถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระภิกษุ เรียกว่าเป็น ญัตติกรรมวาจา (สังฆกรรม) ประเภทหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุทำปวารณา คือ ยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกัน โดยเปิดโอกาสแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ร่วมกัน ตลอด ๓ เดือน) มาประชุมร่วมกัน และสามารถว่ากล่าวตักเตือน ชี้ข้อบกพร่องแก่กันและกันได้ ด้วยจิตที่ปรารถนาดีซึ่งกันและกัน เพื่อให้พระสงฆ์ที่ถูกตักเตือน มีโอกาสรับรู้ข้อบกพร่องของตน และนำข้อบกพร่องไปแก้ไขปรับปรุงตัวให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมวันออกพรรษา

  • อุบาสก-อุบาสิกา จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างตั้งใจ พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย นิยมไปทำบุญตักบาตร เรียกว่า วันเทโวโรหนะ บุญเทศกาลบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโว ตักบาตรเทโวโรหณะ

โพสที่เกี่ยวข้องกับ วัน ออกพรรษา๖๓


รูปวันออกพรรษา :


คำสำหรับสืบค้น: กิจกรรมวันออกพรรษาวันออกพรรษา 2563 วันออกพรรษาตรงกับวันอะไร วันออกพรรษา 63 วันออกพรรษาหลักธรรม รูปวันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ วันเข้าพรรษา วัตถุประสงค์ของการเข้าพรรษา วันธรรมสวนะ บทเทศน์วันออกพรรษา นิทานวันออกพรรษา ออกพรรษาเวียนเทียนไหม วันเทโวโรหณะ คือวันอะไร วันธรรมสวนะ วันอัฏฐมีบูชา วันเทโวโรหณะ พุทธศาสนิกชน ศาสนพิธี

๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษา วันมหาปวารณา