อาสาทำ ทุ่นดักขยะ วัดจากแดง

อาสาทำ ทุ่นดักขยะ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย. 2563 กิจกรรม อาสาทำ ทุ่นดักขยะ เวลา 07:00 – 16:00 ข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้ดำเนินการติดตั้ง “Bloom” หรือที่เรียกว่า ทุ่นกักขยะ ตามปากแม่น้ำสำคัญ 5 สายก่อนไหลลงทะเล โดยทำโครงการมาแล้ว 1 ปี พบว่า ทุ่นดักขยะสามารถดักขยะได้รวม 2,172 ตัน  พบว่าขยะที่พบมากสุดคือ ถุงพลาสติกกว่า 98 ล้านชิ้น แม่น้ำเจ้าพระยา มีปริมาณขยะมากที่สุด คือ 1,425 ตัน รองลงมาคือ แม่น้ำท่าจีน 361 ตัน แม่น้ำแม่กลอง 173 ตัน แม่น้ำบางปะกง 166 ตัน และแม่น้ำบางตะบูน 48 ตัน ถ้าจำแนกชนิดขยะก็พบว่า ถุงพลาสติกสามารถเก็บได้มากที่สุด ถึง 98,822,270 ชิ้น รองลงมาคือ พลาสติกแข็ง อย่างแก้วพลาสติก ขวดพลาสติก

อาสาทำ ทุ่นดักขยะ วัดจากแดง

ตารางกิจกรรม

  • 07.00 ออกเดินทางจาก ห้าง the season ตรงข้าม ปตท สนามเป้า
  • 08.00 ถึงวัดจากแดง ฟังแนวคิดทำทุ่นดักขยะ และ ทำทุ่นดักขยะ และ ทานอาหารเช้า มีของว่างตลอดกิจกรรม
  • 12.00 ทานอาหารเที่ยงที่วัดเตรียมให้ และ ทำกิจกรรมต่อ
  • 14.00 เสร็จกิจกรรม ในกรณีที่เสร็จก่อนกำหนด จะพาไปพายเรือเก็บขะ จากทุ่นดักขยะเดิม และะเดินทางกลับ

** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

 

ทุ่นดักขยะ แม่น้ำเจ้าพระยา

วิธีการทำ ทุ่นดักขยะปากแม่น้ำ

การทำทุ่นทำด้วยขวดพลาสติกปิดฝากับโฟมที่ใช้แล้ว ห่อด้วยผ้าจีวรทอจากพลาสติก และตาข่าย แล้วถ่วงน้ำหนักด้วยขวดน้ำใช้แล้ว บรรจุทรายอีกที


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมการ onefineday club ติดตั้งทุ่นดักขยะจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งเกิดจากแหล่งบนบกไหลลงสู่แม่น้ำ ลอยผ่านปากแม่น้ำไหลลงสู่ทะเล คาดว่าจะช่วยลดปริมาณขยะไหลลงสู่ทะเลได้ถึงร้อยละ ๓๐ ของขยะที่พบในทะเล


ข้อชี้แจงค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าทำทุ่นดักขยะ 1 อัน มีต้นทุนที่ 3,600-4,000 บาท โดยหาร 10 คนต่อ 1 ทุ่น *กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ถึง 10 คน หรือมีเศษ 7-9 อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนของการทำทุ่น และ ขอให้ใส่ซองมอบให้ทางวัดโดยตรง โดยแยกประเภทค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

  1. เดินทางเอง เราเก็บค่าเสื้อ 250 บาท เพื่อสนับสนุนชมรม ค่าอาหารเช้า 60 บาท ค่าอาหารว่างขนมกาแฟ 60 บาท
  2. กรณีที่ท่านต้องการเดินทางพร้อมทีมงาน ชำระเพิ่ม 290บาท เป็นค่ารถ ค่าน้ำมัน และ ค่าทางด่วน

ติดต่อสอบถาม


ภาพและข่าวจาก:

อาสาทำ ทุ่นดักขยะ