ผู้บริหารและพนักงานในเครือ อมรกรุ๊ป ส่งมอบขวดพลาสติกที่ได้รับบริจาค

ผู้บริหารและพนักงานในเครือ อมรกรุ๊ป ส่งมอบขวดพลาสติกที่ได้รับบริจาค

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ผู้บริหารและพนักงานในเครือ อมรกรุ๊ป ได้ส่งมอบขวดพลาสติกที่ได้รับบริจาค ให้กับตัวแทนจากทางวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปแปรรูปเป็นจีวรให้พระสงฆ์ ในโครงการ “จีวรรีไซเคิล” ซึ่งขวดพลาสติกใส 15 ใบ = ผ้าไตรจีวร 1 ผืน ขวดพลาสติกใส 60 ใบ = ผ้าไตรจีวร 1 ชุด (ข้อมูลดังกล่าวสำหรับขวดขนาด 1.5 ลิตร แต่รับบริจาคทุกขนาด) ซึ่งโครงการนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก ลดขยะที่เกิดจากพลาสติก ลดโลกร้อน และยังเป็นการทะนุบำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ได้อีกด้วย

ผู้บริหารและพนักงานในเครือ อมรกรุ๊ป ส่งมอบขวดพลาสติกที่ได้รับบริจาค

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง:

รักษ์ รัก รักโลก รักษ์โลก รักทะเล รักษ์ทะเล บริจาค น้ำใจ มอบ ขวด ขวดน้ำ พลาสติก ขวดน้ำพลาสติก ขวดพลาสติก รีไซเคิล อัพไซคลิ่ง Upcycling ผ้า ผ้าไตร จีวร ทำบุญ ถวาย วัด วัดจากแดง

อมรกรุ๊ป ส่งมอบขวดพลาสติกที่ได้รับบริจาค