รฟม. บริจาค ขวดน้ำพลาสติก จากโครงการ Green Office

รฟม. บริจาค ขวดน้ำพลาสติก จากโครงการ Green Office ให้วัดจากแดง

รฟม. บริจาค ขวดน้ำพลาสติก จากโครงการ Green Office ประจำปี 2562 ให้แก่วัดจากแดง จ. สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 62 เพื่อนำไป รีไซเคิล แปรรูปเป็น ผ้าไตรจีวร เมื่อเร็วๆ นี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มอบขวดน้ำพลาสติกจำนวน 10,093 ใบ บริจาค ให้แก่วัดจากแดง จ. สมุทรปราการ เพื่อนำไปรีไซเคิลแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวร จำนวน 672 ผืน โดย ขวดน้ำพลาสติก จำนวน 15 ใบ สามารถแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวรจำนวน 1 ผืน ซึ่งขวดน้ำดังกล่าวเป็นขวดที่พนักงาน และลูกจ้าง รฟม. ร่วมกันเก็บและคัดแยกภายใต้โครงการ Green Office ประจำปี 2562 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่รณรงค์ให้พนักงาน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยวิธีต่างๆ เช่น นำภาชนะส่วนตัวมาซื้ออาหาร เครื่องดื่ม นำขวดพลาสติกมา บริจาค เพื่อนำไป รีไซเคิล


ภาพและข่าวจาก: สวพ.FM91. (2562). รฟม. มอบ ขวดน้ำพลาสติก จากโครงการ Green Office ประจำปี 2562 ให้แก่วัดจากแดง จ. สมุทรปราการ เพื่อนำไปรีไซเคิลแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวร. เข้าถึงได้จาก fm91bkk.com/รฟม-มอบขวดน้ำพลาสติกจากโครงกา

โพสเกี่ยวข้องกับการ บริจาค ขวดน้ำพลาสติก :

รฟม. บริจาค ขวดน้ำพลาสติก จากโครงการ Green Office ให้วัดจากแดง