ทิพากร อริโย อสมท ส่งมอบขวดพลาสติกเหลือใช้ให้วัด เพื่อนำไปแปรรูปเป็น "ผ้าไตรจีวรนาโน"

อสมท “ขวดเหลือขอ ฃ.ขวดไปวัด” เพื่อนำไปแปรรูปเป็น ผ้าไตรจีวรนาโน

อสมท ส่งมอบ ขวดพลาสติก เหลือใช้ให้วัด เพื่อนำไปแปรรูปเป็น ผ้าไตรจีวรนาโน  โดยจ.สมุทรปราการ โดยมีนางช่อทิพย์ นรเศรษฐ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมทจำกัด (มหาชน) และพนักงาน อสมท เข้าร่วมกิจกรรม  พร้อมมอบเงินสนับสนุนสมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เพื่อมูลนิธิโพธิ์สิกขา พร้อมฟังบรรยายใน 6 ฐานเรียนรู้เรื่องการคัดแยกขยะรีไซเคิลให้สามารถสร้างมูลค่าได้ จาก พระวิทยากร พระทิพากร อริโย โครงการขวดพลาสติกทอผ้าบังสกุลจีวรรีไซเคิล ริเริ่มโดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง 

ประชาชนทั่วไปที่สนใจทำบุญ สามารถร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้ได้โดยส่งไปได้ที่วัดจากแดง ซอยวัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  หรือติดต่อ คลิกโทร: คุณแอน 066-159-9558 กรณีอยู่ใกล้พื้นที่ เพื่อนัดแนะเจ้าหน้าที่เข้าไปรับขวดพลาสติกได้

โดยปัจจุบันมีการนำพลาสติกมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากน้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้เกิด ขยะจากพลาสติกใช้แล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งการ Recycle เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยจัดการกับ ขยะพลาสติก เหล่านี้ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาขยะพลาสติกจึงขอเป็นส่วนหนึ่งด้วยการจัดกิจกรรม “ขวดเหลือขอ ฃ.ขวดไปวัด” โดยตั้งกล่องรับบริจาคขวดน้ำพลาสติกจากพนักงาน ส่งมอบให้กับวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำเข้ากระบวนการ Recycle แปรรูปเป็น ผ้าไตรจีวรพระนาโน ต่อไป


ภาพและข่าวจาก: MCOT.NET. (2562). อสมท “ขวดเหลือขอ ฃ.ขวดไปวัด” เพื่อนำไปแปรรูปเป็น “ผ้าไตรจีวรนาโน” เข้าถึงได้จาก  https://www.mcot.net/view/5da973dde3f8e40b313a5978

โพสเกี่ยวข้องกับบริจาคขวดพลาสติก:

อสมท “ขวดเหลือขอ ฃ.ขวดไปวัด” เพื่อนำไปแปรรูปเป็น ผ้าไตรจีวรนาโน