สอนปัฏฐาน โดย อ.ณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์

สอนปัฏฐาน โดย อ.ณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์ ณ พระธาตุสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ ชั้น 1 วัดจากแด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์โทร: 024641122 เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. เรียนฟรีตลอดหลักสูตร


โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สอนปัฏฐาน โดย อ.ณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์