สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน (86 ตอน) โดย พระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน รวม 86 ตอน โดย อาจารย์ พระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก เจ้าอาวาสวัดจากแดง
ณ สมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เลื่อนดูรายละเอียด

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 2

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 3

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 4

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 5

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 6

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 7

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 8

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 9

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 10 

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 11

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 12

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 13

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 14

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 15

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน /16

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 17

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 18

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 19 

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 20

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 21

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 22

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 23

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 24

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 25

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 26

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 27

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 28

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 29

 สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 30

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 31

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 32

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 33

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 34

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 35

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 36

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 37

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 38

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 39

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 40

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 41

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 42

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 43

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 44

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 45

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 46

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 47

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 48

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 49***

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 50***

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 51***

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 52

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 53

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 54

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 55

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 56

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 57

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 58

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 59

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 60

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 61

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 62

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 63

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 64

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 65

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 66

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 67

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 68

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 69

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 70

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 71

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 72

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 73

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 74

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 75

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 76

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 77

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 78

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 79

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 80

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 81

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 82

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 83

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 84

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 85

สอนคัมภีร์มหาปัฏฐาน / 86 – (ตอนจบ)

ข้อสังเกตเพื่อทราบ: ปัฏฐาน บางครั้งนักเรียนพิมพ์คำสืบค้นผิด เป็น ปัฎฐาน จึงค้นหาไม่เจอในระบบเว็บวัดจากแดง ทางadminจึงเพิ่มคำที่เขียนผิดนี้ไว้ในระบบสืบค้นด้วย แต่โปรดอย่าลืมว่า ปัฏฐาน ใช้ ฏ