ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙

581231_2

วัดจากแดง
ขอเชิญร่วมบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
ร่วมสดับพระธรรมเทศนา “สาระจากพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๕”
ปฏิบัติธรรม – เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๕๙

๓๑ ธันวามคม ๒๕๕๘
๐๙.๐๐ น. เริ่มงาน
๑๐.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. รับฟังพระธรรมเทศนา “สาระจากพระไตรปิฎก” ครั้งที่ ๕
๒๑.๐๐ น. ปล่อยกระทงสาย
๒๓.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๒๔.๐๐ น. ร่วมกันสวดมนต์ “มหาสมัยสูตร และอื่นๆ” เพื่อเป็นสิริมงคล
๑ มกราคม ๒๕๕๙
๐๗.๐๐ น. ตักบาตรอาหารแห้ง – น้ำปานะ แด่พระภิกษุ สามเณรทั้งวัด
๐๙.๐๐ น. รับฟังพระธรรมเทศนา “สาระจากพระไตรปิฎก” ครั้งที่ ๕ (ต่อ)
๑๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ – ห่มผ้าพระเจดีย์สมันตมหาปัฏฐาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดจากแดง ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒


โพสที่เกี่ยวกับ กิจกรรมวันปีใหม่ :