เภาลีนา บุญญาภิภัทร

คุณ เภาลีนา บุญญาภิภัทร ถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ คุณ เภาลีนา บุญญาภิภัทร กรรมการผู้จัดการ และคุณณพล บุญญาภิภัทร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด  ได้ ถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร โดยมีท่านพระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รองเจ้าอาวาส(ในสมัยนั้น) ให้เกียรติลงเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภิกษุสามเณรนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ณ พระธาตุสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  ที่ผ่านมา คุณ เภาลีนา บุญญาภิภัทร ได้มีกุศลจิตศรัทธาถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ โดยในครั้งนี้ได้ มอบทุน ทุนการศึกษา แด่ พระภิกษุสามเณร รวมจำนวน ๒๖ รูป พร้อมทั้งถวายเครื่องสังฆทาน เพื่อเป็นการช่วย อุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์ทางด้านปัจจัยสี่ ในการอุทิศตนศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรมและนำธรรมนั้นออกมาเผยแผ่ นำทางให้กับสังคม และเป็นการช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป

เภาลีนา บุญญาภิภัทร

ทุน เภาลีนา บุญญาภิภัทร

คุณเภาลีนา บุญญาภิภัทร ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นบุคคล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2549 จาก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา เข้ารับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักร (เสาเสมาธรรมจักร) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ มณฑลพิธีที่ท้องสนามหลวง ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2549 ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2549 ( ข่าว : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 18 มีนาคม 2549)

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด

คุณ เภาลีนา บุญญาภิภัทร ผู้บริหาร บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โฟร์สตาร์ ไทยแลนด์ จำกัด) ก่อตั้งขึ้นในปี พศ. 2518 เริ่มต้นผลิต ผ้าเย็นสำลีภายใต้แบรนด์ SNOW และจัดจำหน่ายออกสู่ท้องตลาดเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2522 ตลอดระยะเวลาการบริหารงานเกือบ 40 ปี ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และคุณธรรมของคุณเภาลีนานั้น จึงทำให้บริษัทมีชื่อเสียงทั้งด้านคุณภาพของสินค้า และบริการที่ดี จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าตลอด 40 ปีที่ผ่านมา


โพสที่เกี่ยวข้อง:


คำสืบค้น: ผู้เจริญ มหา เศรษฐี กุศลจิต ศรัทธา บุญ ทำบุญ กุศล บริจาค ทาน ถวาย ทุน การศึกษา ถวายทุน มอบทุน ปัจจัย ทุนการศึกษา ภิกษุ สามเณร เพื่อการศึกษา เรียน การเรียน การศึกษา บาลี ภาษาบาลี อภิธรรม วัด วัดจากแดง สมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ สืบทอด บำรุง ทะนุบำรุง เผยแผ่ พระ ศาสนา พุทธศาสนา

คุณ เภาลีนา บุญญาภิภัทร ถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร