6 ก.ค. 2557 พิธี ยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญวัดจากแดง

พิธี ยกช่อฟ้าการเปรียญ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ