มูลยมก ชั้นมหาอาภิธรรมิกะตรี โดยแม่ชีสดใส เพ็งเทศ

มูลยมก ชั้นมหาอาภิธรรมิกะตรี
บรรยายโดย แม่ชีสดใส เพ็งเทศ