บาลีเรียนง่าย ไม่ยากอย่างที่คิด โดยพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

บาลีเรียนง่าย ไม่ยากอย่างที่คิด เป็นการชี้ให้เห็นถึงที่มาที่ไปของภาษาบาลี  และแนะนำวิธีการ จดจำ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาบาลีโดยง่าย (เบื้องต้น)

บรรยายโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
ณ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
วันที่ 13 ถึง 14 พฤษภาคม พ.ศ.2556

 

บันทึกภาพ อัพโหลดวีดีทัศน์โดย พุทธปุณ

xxxxxxxxxx
* คำเตือน ชมวีดีโอคลิปการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน กรุณาใช้เนท Wi-Fi หากใช้เนท3G-4G จะสิ้นเปลืองและอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการอินเทอร์เนทจากบริษัทผู้ให้บริการ เพิ่มเติมได้.

บาลีเรียนง่าย (ตอนที่ ๒)

บาลีเรียนง่าย (ตอนที่ ๓)

บาลีเรียนง่าย (ตอนที่ ๔)

บาลีเรียนง่าย (ตอนที่ ๕)

บาลีเรียนง่าย (ตอนที่ ๖)