ช่วยเหลือชุมชน ระบายน้ำท่วมขัง

แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ให้กับผู้อยู่อาศัยโดยรอบวัดจากแดง

วันนี้ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔  พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง นำรถแม็คโครขุดดิน เพื่อทำระบบระบายน้ำท่วมขังให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 5 ที่อาศัยอยู่โดยรอบวัดจากแดง ทั้งนี้ทางวัดได้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเค็มและเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใสก่อนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จึงได้วางท่อตามแนวถนนมาบรรจบกับบริเวณปลายท่อของระบบบำบัดน้ำเค็ม จากนั้นได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำออกจากชุมชนได้อย่างรวดเร็ว โครงการนี้จะช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้กับชุมชนโดยรอบที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำรอการระบาย ได้เป็นอย่างดี

ท่อระบายน้ำ น้ำท่วม ชุมชน วัดจากแดง

พิกัดของโครงการ:

โพสที่เกี่ยวข้อง: