โครงการแก้ปัญหาน้ำเค็มและน้ำเสีย โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง

ร่วมสนับสนุน โครงการแก้ปัญหาน้ำเค็มและน้ำเสีย

โครงการแก้ปัญหาน้ำเค็มและน้ำเสีย โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง ขณะนี้โครงการได้ดำเนินการก้าวหน้า 60% แล้ว ยังคงขาดปัจจัยบางส่วน ที่จะดำเนินการให้สำเร็จ

 

โครงการแก้ปัญหาน้ำเค็มและน้ำเสีย

ชื่อบัญชี

หากท่านใดต้องการรับใบอนุโมทนาบัตร  กรุณาติดต่อที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดจากแดง

พิกัดของโครงการ:

 

วัดจากแดง โครงการแก้ปัญหาน้ำเค็ม น้ำเสีย

 

คำสำคัญ สำหรับการสืบค้น:

โครงการ, กองทุนโพธิ์สิกขา, ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม, ระบบบำบัดน้ำเสีย, การแก้ไขปัญหา, โครงการแก้ปัญหา น้ำเน่าเสีย, สาเหตุและแนวทางการแก้ไขการเกิดน้ำเสีย, เทคโนโลยีการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย, วิธีแก้ บ่อ น้ำเค็ม, ทำน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืด, พืชบำบัดน้ำเสีย, วิธีบำบัดน้ำเสียง่ายๆ, เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย,  ภูมิปัญญา, โครงการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย, วิธีลดปัญหาน้ำเสีย, การป้องกันน้ำเสีย, ปัญหาน้ำเสีย, ปัญหาน้ำเน่าเสียใน กรุงเทพ, วิธีแก้ไข มลพิษทางน้ำ, วิธีดูแลรักษาน้ำ, การแก้ปัญหาขยะในน้ำ, วิธีแก้ไข มลพิษทางน้ำ, กรองน้ำให้หายเค็ม, ต้นไม้น้ำเค็ม, ปัญหาน้ำบาดาล, แก้ดินเค็ม, น้ำกร่อย, กรองน้ำให้หายเค็ม, น้ำในบ่อเค็ม วิธีทำน้ำกร่อย, น้ำเค็มทำอะไรได้บ้าง, 

โครงการแก้ปัญหาน้ำเค็มและน้ำเสีย โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง