พระราชวัชรบัณฑิต เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันพฤหัสที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐น. เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ทรงเมตตาประทานวโรกาสให้พระราชวัชรบัณฑิต เข้าเฝ้าถวายสักการะ ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ พัดยศ เลื่อนสมณศักดิ์จาก พระเมธีวชิรโสภณ (พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เป็น พระราชวัชรบัณฑิต ตามประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ รับพัดยศในงานพิธีที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชวัชรบัณฑิต ณ วัดจากแดง เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

อัลบั้มรูป

 

พระทิพากร อริโย และ สมเด็จพระสังฆราช

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ พระอาจารย์ทิพากร อริโย ผู้ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม วัดจากแดง ดร.สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์ โกศลพิศิษฐ์กุล และนายณัฐนันท์ ศิริรักษ์ ตัวแทนผู้บริหารจากปตทจีซี (PTTGC) คุณสุวรรณา เตชะวิบูลย์ และ คุณเสริมสุข ปัทมสถาน ได้เข้าสักการะสมเด็จพระสังฆราชพร้อมกับน้อมถวายผ้าไตรจีวร และผ้าห่ม (กลุ่มวิสุทธิมรรค เจ้าภาพ) ที่ใช้วัสดุจากขวดพลาสติกในขบวนการผลิตเส้นใยและฝ้าย ซึ่งเป็นผลผลิตของชุมชนวัดจากแดงกลุ่มงานรักษ์สิ่งแวดล้อม ในโอกาสนี้ด้วย

ภาพข่าวจากเพจ: Toey Sermsook P

โพสที่เกี่ยวข้อง:

เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก