เก็บขยะจาก ทุ่นกักขยะ แม่น้ำเจ้าพระยา วัดจากแดง

เก็บขยะจาก ทุ่นกักขยะ แม่น้ำเจ้าพระยา วัดจากแดง

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ร่วมกับวัดจากแดง และ บมจ.มั่นคงเคหะการ ระดมพล เก็บขยะจาก ทุ่นกักขยะ แม่น้ำเจ้าพระยา วัดจากแดง สมุทรปราการ  กิจกรรม เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) ณ บริเวณท่าน้ำ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ปริมาณขยะที่เก็บได้น้ำหนักรวม ๑๖๘ กก. แบ่งเป็น
เก็บขยะจาก ทุ่นกักขยะ แม่น้ำเจ้าพระยา วัดจากแดง
  1. ขยะอินทรีย์ ๑๐๐ กก.
  2. เศษวัสดุก่อสร้าง ๑๗ กก.
  3. ถุงก๊อบแก๊บ ๘ กก.
  4. และอื่น ๆ รวม ๔๓ กก.
จากนั้นนำขึ้นฝั่งมาดำเนินการคัดแยกขยะ เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม ICC Card บันทึกเป็นฐานข้อมูล สำหรับใช้ในการศึกษาหาวิธีแก้ไขปัญหาขยะทะเล และนำขยะที่เก็บขึ้นมาได้เหล่านี้ก็จะนำไปจัดการตามขบวนการที่ถูกต้องต่อไป
คัดแยกขยะ ทุ่นกักขยะ แม่น้ำเจ้าพระยา วัดจากแดง

ภาพและข่าวจากเพจ: 


โพสที่เกี่ยวข้อง:

เก็บขยะจาก ทุ่นกักขยะ แม่น้ำเจ้าพระยา วัดจากแดง