บุญเครื่องสูบน้ำดับเพลิง วัดจากแดง

บุญ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง วัดจากแดง (ปิดรับแล้ว)

บุญ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง วัดจากแดง เต็มแล้ว ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมทำบุญปัจจัยในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงถวายวัดจากแดง ใช้ป้องกันและระงับอัคคีภัย

รายชื่อผู้ร่วมบุญซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงถวายบริวารกฐิน

รายนามผู้ร่วมสามัคคีบุญ

1. คุณจารุวรรณ 11,111 บาท
2. คุณแอน 111 บาท
3. คุณยามารัตน์ 111 บาท
4. คุณชนิตา 111 บาท
5. คุณสุพิชญ์ชญา 111 บาท
6. คุณวรัญญา เลิศรวิพร 111 บาท
7. คุณรุ่งทิวา คล้ายน้อย 111 บาท
8. คุณภาอุษา รัตนะปณิธาน 111 บาท
9. พันธกานต์ 111 บาท
10. คุณธำรง 111 บาท
11. คุณอัจฉราวรรณ 111 บาท
12. คุณธัญรัศม์ เสถียรรัชต์ 111 บาท
13. คุณภาคิณ 111 บาท
14. คุณสุวรรณี 111 บาท
15. คุณศุกร 500 บาท
16. คุณพรยมน 111 บาท
17. GC 10,000 บาท
18. คุณธนัชชญาน์ 500 บาท
19. คุณชนิตา 111 บาท
20. คุณอนุทิตย์ 149 บาท
21. คุณมาลัย 500 บาท
22. คุณพีรนุช 1,111 บาท
23. คุณปรีชา 222 บาท
24. คุณสุพัตรา 519 บาท
25. คุณศุภดา 119 บาท
26. คุณวัททพร 519 บาท
27. คุณพลอยนภัส 199 บาท
28. ประภาพิศ 1,000 บาท
29. คุณภรณี 111 บาท
30. คุณศศิวิมล 500 บาท
31. คุณธนา 200 บาท
32. ปาณิศา 111 บาท
34. คุณเออร์วิน 111 บาท
35. คุณสรณา 1,000 บาท
36. คุณสุจิน 500 บาท
37. คุณสาคร 500 บาท
38. คุณจินตพัฒน์ 1,000 บาท
39. คุณเสริมสุข 1,307 บาท
40. คุณวัชรภรณ์ 111 บาท
41. คุณช่อลัดดา 1,111 บาท
42. คุณวิทิตา 200 บาท
43. คุณวรางค์สิริ 835 บาท
44. คุณภามุข 333 บาท
45. คุณสุชาติ 111 บาท
46. คุณปัทมาภรณ์ 222 บาท
47. คุณชุราพรรณ 300 บาท
48. คุณรสรินทร์ 99 บาท
49. คุณศศินา 111 บาท
50. คุณเยาวภา 333 บาท
51. คุณสมดี 200 บาท
52. คุณณัฎฐาทวีนุช และ ด.ช.นาโน 222 บาท
53. คุณกาญจนา 5,000 บาท
54. คุณวีระศักดิ์ 1,111 บาท
55. คุณมาลี 5,000 บาท
56. คุณแสงดาว 111 บาท
57. คุณรัชนี 1,000 บาท
58. คุณศุทธินี 222 บาท
59. คุณสุภาพร 1,000 บาท
60. คุณพรพรรณ 3,025 บาท
61. คุณศิริมา 5,000 บาท
62. คุณวรรภา 1,000 บาท
63. คุณอุษณีย์ 500 บาท
64. คุณสุภาณี 500 บาท
65. คุณบรรเทิง 500 บาท
66. คุณศิวพร 300 บาท
67. คุณพรทิพย์ 46 บาท
68. คุณสุวรรณา 2,000 บาท
69. คุณวิทยา 2,000 บาท
70. คุณเสาวณิต 500 บาท
71. คุณรตนะ 1,000 บาท
72. คุณเสริมสุข 432 บาท

รายชื่อผู้ถวายปัจจัยสามัคคีบริวารกฐิน จัดซื้อเครื่องดับเพลิง ราคา 68,000 บาท

คลิกอ่าน.. เกี่ยวกับเครื่อง RABBIT รุ่น P490R

กำลังเครื่องยนต์: 52 แรงม้า
สภาพ : 95%
รับประกันคุณภาพ 1 ปี

ชนิด หอยโข่ง แรงดันสูง ระหัดชั้นเดียว
ขนาดทางดูด 75 มม. (3นิ้ว)
ขนาดทางออก 65 มม. (2.5นิ้ว)

แรงดันมาตรฐาน ที่ 7กก./ตร.ซม. เมื่อใช้กับหัวฉีดขนาด 30 มม.
ปริมาตรการจ่ายน้ำ ไม่น้อยกว่า 1.55 ลบ.เมตร/นาที
แรงดันสูง ที่ 1 เมกาปาสกาล (10.0กก./ตร.ซม.) เมื่อใช้กับหัวฉีดขนาด 23 มม.
ปริมาตรการจ่ายน้ำ ไม่น้อยกว่า 1.10 ลบ.ซม./นาที
รอบเครื่องยนต์ปกติ 5,100 รอบต่อนาที
ระบบซีลปั๊ม ซีลปั๊มกล
ระบบปั๊มสูญญากาศ ชนิดโรตารี่ ใบพัดแรงเหวี่ยงเยื้องศูนย์ 4 ใบพัด พร้อมตัวกรอง
ระดับการดูด ดูดน้ำลึก 9 เมตร

ชนิด เบนซิน 2 จังหวะ 2 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ขนาดลูกสูบ ช่วงชัก 78 มม.x 70 มม. (2 สูบ)
ความจุกระบอกสูบ 546 ซีซี
กำลังแรงม้าออกสูงสุด 60 แรงม้า
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 15 ลิตร/ชั่วโมง เมื่อเร่งความดันสูงสุด
ความจุถังน้ำมัน ประมาณ 12 ลิตร
ระบบจุดระเบิด ซี.ดี.ไอ โซลิดสเตท
หัวเทียน เอ็นจีเค บี 7 เอชเอส
ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน
ระบบสตาร์ท 2 ระบบ สตาร์ทด้วยแบตเตอรี่ หรือเชือกกระตุกดึงม้วนกลับในตัว
ระบบควบคุมความเร็ว แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์
ระบบไฟส่องสว่าง ไฟส่องสว่าง 12 โวลท์ 25 วัตต์ ไฟหน้าปัด 12 โลวท์ 8 วัตต์
แบตเตอรี่ 12 โวลท์ 30 แอมป์/ชั่วโมง

ราคา 68,000 บาท