ทำปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ Recycle วัดจากแดง ใครอยากเรียนรู้การผลิตติดต่อ คุณไก่

ปุ๋ยอินทรีย์ Recycle วัดจากแดง ใครอยากเรียนรู้การผลิตติดต่อ คลิกโทร 0959981654   (คุณไก่)

บริจาค ถุงกระดาษ

ขอบคุณน่ะคะ ผู้ที่บริจาคถุงปุ๋ยที่ไม่ใช้แล้วมา ทีมงานได้นำมาทำประโยชน์เรียบร้อยแล้วค่ะ

ปุ๋ยอินทรีย์ Recycle วัดจากแดง