มิลินทปัญหา ๒๕๖๓ ปุจฉา-วิสัชนา “ศีล สมาธิ ปัญญา” ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

 มิลินทปัญหา ๒๕๖๓ ปุจฉา-วิสัชนา “ศีล สมาธิ ปัญญา” ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กัณฑที่ 1 ปฐมบท “พระนาคเสน-พระเจ้ามิลิน” โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓


“ปุจฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา ไขข้อข้องใจในเรื่องของ ศีล สมาธิ ปัญญา”

รอบเช้า

  • กัณฑที่ 1 ปฐมบท “พระนาคเสน-พระเจ้ามิลิน” โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังการโร
  • กัณฑ์ที่ 2 ไขข้อข้องใจใน “ศีล” โดย พระมหาทวี โกสโล, พระมหากฤษดา โอภาโส
  • กัณฑ์ที่ 3 ไขข้อข้องใจใน “สมาธิ” โดย พระมหาณัฐพล กัลยาณธัมโม, พระมหาไพบูลย์ พุทธวิริโย

รอบบ่าย

  • กัณฑ์ที่ 4 ไขข้อข้องใจใน “ปัญญา” โดย… พระมหาบุญชู อาสโภ, พระมหาไพบูลย์ จารุวรรโณ
  • กัณฑ์ที่ 5 ไขข้อข้องใจใน “ศีล สมาธิ ปัญญา” โดย… พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร, รศ.ดร.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธ์


ติดตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส.:


การอ้างอิง:

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2563, 15 มีนาคม). มิลินทปัญหา ๒๕๖๓ ปุจฉา-วิสัชนา “ศีล สมาธิ ปัญญา” ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ [วีดีโอ]. YouTube. https://youtu.be/aaFsKOJCj6Y


เรื่องอื่นๆที่คล้ายกัน: