พิธีห่มผ้าพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ วัดจากแดง

พิธีห่มผ้าพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ 2563

วันพระที่ 8 พฤศจิกายน 2563 พิธีห่มผ้าพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ร่วมถวายพระไตรปิฎกแด่พระสงฆ์วัดจากแดง เพื่อนำไปศึกษา สานต่อพระพุทธศาสนา สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
ภาพและรายละเอียดจากเฟซบุ๊ก: GEAB.BUDSAGORN 

พิธีห่มผ้าพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ วัดจากแดง


โพสอื่น ๆ ที่คล้ายกัน:

พิธีห่มผ้าพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ 2563