วัดจากแดง-อาสาฬหบูชา-กรกฎาคม-2561

เข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา ร่วมปฏิบัติธรรม บวชเขกขัมมะ และห่มผ้าพระพุทธรูป ณ วัดจากแดง

 

กำหนดการ

ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ เนื่องในวันอาสาฬหบูขา และวันเข้าพรรษา

วันที่ ๒๖ – ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดจากแดง ต. ทรงคนอง อ. พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

๐๘.๓๐ น.        ลงทะเบียนผู้บวชเนกขัมมะ กราบพระ รับศีล ๘ สวดมนต์ ฟังเทศนา ปฏิบัติธรรม
๑๑.๐๐ น.        รับประทาบอาหาร / พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๓.๐๐ น.        สวดมนต์ทำ ฟ้งพระธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรม
๑๗.๐๐ น.        พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๘.๐๐ น.        สวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟ้งพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม
๒๑.๐๐ น.        พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันศุกร์ ที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ (วันอาสาฬหบูขา)

๐๔.๓๐ น.        สวดมนต์ทำวัตรเข้า ปฏิบัติธรรม
๐๗.๐๐ น.        รับประทานอาหารเข้า
๐๙.๐๐ น.        สาธุขนทั้งหลายถวายไทยธรรม สมาทานศีล สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา
๑๑.๐๐ น.        ถวายสังฆทาน / รับประทานอาหาร / พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๓.๐๐ น.        สวดมนต์ เจริญภาวนา พิธีห่มผ้าพระพุทธปฏิมา
๑๗.๐๐ น.        พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๘.๐๐ น.        สวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เวียนเทียนบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูขา
๒๑.๐๐ น.        พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันเสาร์ ที่ ๒๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ (วันเข้าพรรษา)

๐๔.๓๐ น.        สวดมนต์ทำวัตรเข้า ปฏิบัติธรรม
๐๗.๐๐ น.        รับประทานอาหารเข้า
๐๙.๐๐ น.        สาธุชนทั้งหลายถวายไทยธรรม สมาทานศีล สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา
๑๑.๐๐ น.        ถวายสังฆทาน รับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๓.๐๐ น.        สวดมนต์ เจริญภาวนา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
๑๘.๐๐ น.        สวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม
๒๑.๐๐ น.        พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๐๔.๓๐ น.        สวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม
๐๗.๐๐ น.        รับประทานอาหารเช้า
๐๙.๐๐ น.        ผู้บวชเนกขัมนะ สวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล ๕ ฟังพระธรรมเทศนา อุทิศส่วนกุศล เป็นอันเสร็จพิธี

เข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา-2561-วัดจากแดง

โพสที่เกี่ยวข้อง:

เข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา ร่วมปฏิบัติธรรม บวชเขกขัมมะ และห่มผ้าพระพุทธรูป ณ วัดจากแดง