ศิษยานุศิษย์วัดจากแดง ร่วมทำบุญถวายพระไตรปิฎก ห่มผ้าพระเจดีย์

ร่วมทำบุญถวายพระไตรปิฎกและบริวาร และ ห่มผ้าพระเจดีย์ ร่วมกับอาจารย์ที่สอนธรรมทุกวันอาทิตย์ โดยปฏิบัติเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน

โพสที่คล้ายกัน: