อาทิตย์ที่ ๒๓ ก.พ. ๖๓ ร่วมใส่บาตร ท่านอาจารย์ พระมหากีรติ ธีรปัญโญ และคณะสงฆ์วัดจากแดง

ร่วมใส่บาตร ท่านอาจารย์ พระมหากีรติ ธีรปัญโญ และคณะพระสงฆ์วัดจากแดง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เวลา ๐๗.๐๐ น.

กิจกรรม เริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น.

  • ร่วมใส่บาตร ท่านอาจารย์ พระมหากีรติ ธีรปัญโญ และคณะพระสงฆ์วัดจากแดง บริเวณหน้าห้องประชุมที่จัดงานบรรยายธรรม โดยรับบิณฑบาต ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง และไทยธรรมอันควรแก่สมณบริโภค งดกล่องโฟม และพลาสติก

กิจกรรม ๑ วันเต็มกับสารธรรมสำคัญจากพระไตรปิฎกสู่ภาคปฏิบัติ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

  • สาธยายธรรม นำภาวนา กับพระป่าในเมือง คอร์ส “ธรรม ๑ ถึง ๑๐ ของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร”
  • ร่วมศึกษาหมวดธรรมใน “ทสุตตรสูตร” บทสาธยายพุทธมนต์ที่รวบรวมพระสูตร ผลงานของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร โดยพระอาจารย์มหากีรติ ธีรปัญโญ

รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่

Facebook : Kanlayanatam-174670492571704
Youtube : Kanlayanatam Channel

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม หรือร่วมเป็นจ้าภาพ สอบถานพิมเติมได้ที่ จัตโดย โรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมกับชมรบกัลยาณธรรม
โทร. ๐๒-๗o๒-๗๓๕๓, ๐๒-๔๕๙-๘๙o๕ และ ๐๘๖-๘๔๑-๔๗๗๘

อย่าลืมหิ้วถุงผ้า กระบอกน้ำ และภาชนะส่วนตัว มาใช้เองด้วย เผื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม (งานนี้งดแจกแก้วน้ำพลาสติค)


ประวัติท่านอาจารย์ พระมหากีรติ ธีรปัญโญ

ร่วมใส่บาตร ท่านอาจารย์ พระมหากีรติ ธีรปัญโญ และคณะสงฆ์วัดจากแดง