หน้ากากรวมใจ โพธิ์สิกขา

หน้ากากอนามัย “หน้ากากรวมใจ ส่งความห่วงใยแด่ทุกคน”

หน้ากากอนามัย “หน้ากากรวมใจ ส่งความห่วงใยแด่ทุกคน” โดย โพธิ์สิกขา กลุ่มสิ่งแวดล้อม วัดจากแดง จัดทำหน้าการผ้าถวายแด่ พระสงฆ์และสามเณรตามวัดทั่วประเทศ และประชาชน ที่ยังขาดแคลนหน้ากากผ้า

หน้ากากอนามัยผ้า ที่จัดทำขึ้นเป็นหน้ากากผ้า 3 ชั้น โดยใช้ผ้าที่มีการถักทอด้วยเส้นใย Cotton ผสม Polyester Rayon และ Zinc Nano และผ้า WR เพื่อช่วยกรองฝุ่นละออง และยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ซึ่งหน้ากากผ้าสามารถซักแล้วใช้ซ้ำได้


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

เกี่ยวกับโควิด-19

รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโควิด-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

หน้ากากอนามัย “หน้ากากรวมใจ ส่งความห่วงใยแด่ทุกคน”