โครงการ ศาลสีเขียว (Green Court) การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการ รีไซเคิลขวดน้ำ เป็น จีวร

ศาลแพ่งรัชดา ดูงาน การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการ รีไซเคิลขวดน้ำ เป็น จีวร

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ศาลแพ่งรัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จัดโครงการศึกษาดูงาน “การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการ รีไซเคิลขวดน้ำ เป็น จีวร” นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการรีไซเคิลขวดน้ำเป็นจีวร ณ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โครงการศาลสีเขียว (Green Court ศาลแพ่งธนบุรีเกี่ยวกับโครง Green Court

โครงการศาลสีเขียว (Green Court) เป็นโครงการที่ดำเนินตามนโยบายประธานศาลฎีกา “ข้อที่ ๕ สนับสนุนบทบาทของศาลในการบังคับใช้กฎหมายที่ส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม และที่ไม่ก่อภาระหรือเป็นผลร้ายต่อประชาชนและสังคม และข้อที่ ๕.๑ สนับสนุนบทบาทของศาลการส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมการควบคุมมลพิษ” เพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อประชาชนผู้รับบริการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

โครงการ ศาลสีเขียว (Green Court) การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการ รีไซเคิลขวดน้ำ เป็น จีวร