หลักสูตรมัชฌิมอาภิธรรมิกะโท วิปัสสนากรรมฐาน โดย อ.พรชัย เจริญดำรงเกียรติ

หลักสูตรมัชฌิมอาภิธรรมิกะโท วิปัสสนากรรมฐาน
บรรยายโดย อาจารย์พรชัย เจริญดำรงเกียรติ

* คำเตือน ชมวีดีโอคลิปการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน กรุณาใช้เนท Wi-Fi หากใช้เนท3G-4G จะสิ้นเปลืองและอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการอินเทอร์เนทจากบริษัทผู้ให้บริการ เพิ่มเติมได้.

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 2 เรื่อง วิสุทธิ 7, สีลวิสุทธิ

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 3 เรื่อง วิสุทธิ 7, ญาณ 16 , ไตรลักษณ์

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 4 เรื่อง นานรูปปริจเฉทญ

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 5 เรื่อง สีลวิสุทธิ

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 6 เรื่อง นามรูป , จริต

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 7 เรื่อง ทิฏฐิวิสุทธิ สภาวสัจจะ

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 8 เรื่อง กายานุปัสสนา

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 9 เรื่อง ญาณ 16

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 10 เรื่อง นาม-รูป ปริจเฉทญาณ

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 11 เรื่อง นาม-รูป ปริจเฉทญาณ ปัจจยปริคคหญาณ

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 12 เรื่อง นาม-รูป ปริจเฉทญาณ

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 13 เรื่อง สุตมยปัญญา

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 14 เรื่อง โสฬสญาณ

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 15 เรื่อง เหตุของรูปนามฯ

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 16 เรื่อง นาม รูป สภาวะ , สมมุติสัจจะ

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 17 เรื่อง สัมมสนะ-ไตรลักษณ์ณ

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 18 เรื่อง สุตะ-ภาวนามยปัญญา

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 19 เรื่อง อนิจจ-ทุกข-อนัตตลักขณะ

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 20 เรื่อง อารัททณะ/อารัมมณิกะ มหาวิปัสสนา 18

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 21 เรื่อง กำหนดรู้ขันธ์ 5 โดยอาการ 40

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 22 เรื่อง สัมมสนญาณ

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 23

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 24 เรื่อง อุทยัพพยญาณ 5-ตรุณ , พลว

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 25 เรื่อง วิปัสสนูปกิเลส 10 , สัมมสนญาณ

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 26 เรื่อง ทิฏฐิ-กังขาวิตรณวิสุทธิ

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 27 เรื่อง ภังคญาณ , อนุปัสสนา 7

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 28 เรื่อง ปฏิสังขาวิปัสนา, อทีนวญาณ

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 29 เรื่อง อทีนวญาณ , นิพพิทาญาณ

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 30 เรื่อง สรุปญาณ 16

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 31 เรื่อง มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 32 เรื่อง สังขารุเปกขาญาณ

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 33 เรื่อง สิปัสสนาญาณ 3

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 34 เรื่อง สังขารุเปกขาญาณ ที่ควรทราบ

วิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่ 35 เรื่อง โสฬสญาณ , โคตรภูญาณ