อานิสงส์การสวดมนต์และแผ่เมตตา

อานิสงส์การสวดมนต์และแผ่เมตตา เทศนาโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 


อ้างอิงจาก:

  • YouTube. (30 มกราคม 2013). อานิสงส์การสวดมนต์และแผ่เมตตา [ไฟล์วิดีโอ]. เข้าถึงได้จาก https://youtu.be/UoDiKN2VQXs

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

อานิสงส์การสวดมนต์และแผ่เมตตา