อานิสงส์ของการหล่อพระพุทธรูป

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2556 พระธรรมเทศนา เรื่อง อานิสงส์ของการหล่อพระพุทธรูป โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เนื่องในโอกาส งานเททองหล่อพระพุทธรูป ณ วัดจากแดง

 


อ้างอิงจาก:

  • YouTube. (30 มกราคม 2013). อานิสงส์การหล่อพระพุทธรูป [ไฟล์วิดีโอ]. เข้าถึงได้จาก http://www.youtube.com/watch?v=cWQ3NXh5tUE

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

อานิสงส์ของการหล่อพระพุทธรูป