อาจารย์ประนอม ศิริราช 2555

ฟัง เสียง ธรรม audio mp3 wav

บันทึกภาพ อัพโหลดวีดีทัศน์โดย พุทธปุณ

xxxxxxxxxx
* คำเตือน ชมวีดีโอคลิปการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน กรุณาใช้เนท Wi-Fi หากใช้เนท3G-4G จะสิ้นเปลืองและอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการอินเทอร์เนทจากบริษัทผู้ให้บริการ เพิ่มเติมได้.

วิเคราะห์ พระสังฆคุณ ด้วยบทสวดสรภัญญะ

วิเคราะห์ พุทธคุณ ด้วยบทสวดสรภัญญะ ตอนที่ 1

วิเคราะห์ พุทธคุณ ด้วยบทสวดสรภัญญะ ตอนที่ 2

วิเคราะห์ สาระธรรมจากบทสวด พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

วิเคราะห์ สาระธรรมจากบทสวด พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2

วิเคราะห์ สาระธรรมจากบทสวด พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3

สนทนาธรรม เรื่อง ชาวพุทธจะได้อะไรจากการนับถือพุทธ

สนทนาธรรม เรื่อง ทำอย่างไรจึงเรียกว่าปฏิบัติธรรม

สวดพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

สาธยาย กรณียเมตตสูตรและขันธปริตร

สาธยาย มงคลสูตร ตอนที่ 1

สาธยาย มงคลสูตร ตอนที่ 2

สาธยาย มงคลสูตร ตอนที่ 3