เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง

อาจารย์รัฐการ ปิ่นแก้ว หรือ อาจารย์บลู วัดจากแดง สอนภาษาบาลี, ภาษาพม่า ประจำอยู่ที่วัดจากแดง
สนใจเรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง เรียนฟรีไม่เสียปัจจัย ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ตอนที่ ๑๔ วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ที่อาคารโพธิยาลัย ๒ ชั้น ๑

 เรียนภาษาพม่า วันละชั่วโมง ครั้งที่ / 27
 
 
 
 

เรียนภาษาพม่า วันละชั่วโมง ครั้งที่ / 27

 

เริ่มเผยแพร่ใน Youtube เมื่อ ปีพ.ศ.2015
ท่านสามารถเพิ่มการติดตามวีดีโอคลิปชุดนี้ที่
https://www.youtube.com/channel/UC8KB8mDJFr_i_Dt69CzcBPg