สวดมนต์ มหาสติปัฏฐานสูตร โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร พร้อมคำแปล

ฟังบท สวดมนต์ มหาสติปัฏฐานสูตร นำสวดโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ แปลโดย.. บันทึกจัดทำและเผยแพร่โดย วิทยุธรรมะ เติมสุข/แสงส่องใจ เผยแพร่เมื่อ 19 ก.ค. พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012)


 

อ้างอิงจาก:

  • YouTube. (19 กรกฎาคม  2555). บทสวดมนต์ มหาสติปัฏฐานสูตร [ไฟล์วิดีโอ]. เข้าถึงได้จาก https://youtu.be/jRrFepOuG4w

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

ฟังบท สวดมนต์ มหาสติปัฏฐานสูตร นำสวดโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร